Nazwa sprawy: Udostępnianie zbiorów podręcznych i czasopism

Ze zbiorów podręcznych i czasopism może korzystać tylko czytelnik zarejestrowany w Bibliotece.

Zgodnie z Regulaminem, użytkownicy korzystają z księgozbioru podręcznego i z bieżących numerów gazet i czasopism w lokalu bibliotecznym.

Wykorzystanie bieżących numerów gazet i czasopism na miejscu czytelnik obowiązany jest odnotować samodzielnie w „Zeszycie wykorzystania czasopism”.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach użytkownik może wypożyczyć książkę z księgozbioru podręcznego poza teren Biblioteki, po wypełnieniu „rewersu”, na czas określony przez bibliotekarza, ale nie dłużej niż na 1 tydzień (tzw. „wypożyczenia na noc”).

Udostępnianie książek i czasopism jest bezpłatne.

Nie podlegają udostępnianiu poza obręb Biblioteki encyklopedie, słowniki, informatory, albumy.

Poza lokal biblioteczny wypożyczane są starsze numery i roczniki gazet i czasopism, po rejestracji ich wypożyczenia w zeszycie wypożyczeń, na czas określony przez bibliotekarza, ale nie dłużej niż na 1 tydzień.

Czasopisma oprawne wypożycza się na warunkach określonych dla książek.

Za uszkodzenie książki lub czasopisma czytelnik obowiązany jest do zapłacenia odszkodowania, którego wysokość określa kierownik placówki w zależności od stopnia ich uszkodzenia (biorąc pod uwagę wartość stopnia renowacji introligatorskiej lub odbitek kserograficznych).

Czytelnik może odwołać się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora M-PBP.


Ilość odsłon: 765
Dokument wytworzył(a): Dorota Abramczyk
Wprowadził(a): Dorota Abramczyk
Data publikacji: 2012-07-25 15:17
Ostatnia zmiana: 2012-07-31 10:24
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tekstu

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-07-31 10:24Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-07-25 15:17Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator