Działalność biblioteki

Biblioteka w szczególności:

gromadzi, opracowuje, przechowuje, ochrania i udostępnia materiały biblioteczne służące potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i samokształceniowym, w tym dotyczące wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujące jego dorobek kulturalny, naukowy, i gospodarczy,

pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych,

obsługuje użytkowników, przede wszystkim udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza do domu,

prowadzi działalność informacyjno – bibliograficzną, popularyzatorską i edukacyjną,

organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne wszystkim grupom użytkowników, w tym osobom  niepełnosprawnym, chorym, starszym,

współdziała z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, bibliotekami publicznymi w powiecie zgierskim, a także bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami o podobnych celach w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

W zakresie prowadzenia zadań biblioteki powiatowej Biblioteka w szczególności:

gromadzi i opracowuje wszelkie materiały regionalne

publikuje bibliografię regionalną,

organizuje wypożyczenia międzybiblioteczne dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego,

organizuje system usług informacyjnych dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego,

organizuje udostępnianie zbiorów dla specjalnych grup użytkowników, zwłaszcza dzieci oraz osób chorych i niepełnosprawnych,

prowadzi planowanie i sprawozdawczość bibliotek publicznych w Powiecie Zgierskim,

opracowuje analizę roczną z działalności bibliotek publicznych w Powiecie Zgierskim,

tworzy i udostępnia bibliotekom publicznym na terenie Powiatu Zgierskiego własne bazy danych,

sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w Powiecie Zgierskim,

udziela instruktażu i opracowuje materiały metodyczne,

organizuje szkolenia i narady dla bibliotekarzy bibliotek publicznych w Powiecie Zgierskim.


Ilość odsłon: 1041
Dokument wytworzył(a): Dorota Abramczyk
Wprowadził(a): Dorota Abramczyk
Data publikacji: 2012-07-25 13:48
Ostatnia zmiana: 2012-07-30 14:23
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tekstu

Rejestr zmian - (2)
Data: 2012-07-30 14:23Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2012-07-25 13:52Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Pierwsza publikacja
Data: 2012-07-25 13:48Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator