Status prawny
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz pod numerem 2, posiadającą osobowość prawną.
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Zgierz.
Nadzór bezpośredni nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Zgierza.
Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.


Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zgierza.

Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki jako pracodawca.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z adresem siedziby i nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

Jednostka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U.  z 16 kwietnia 2012 r., poz. 406);

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: DZ. U. z 11 czerwca 2012 r., poz. 642);

Porozumienie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych w zakresie biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego;

Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z dnia 28 lutego 2002 r. (Uchwała Nr XXXIX /412/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 r.). 


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej2012-07-26 09:52 411.51 KB 
dokument Ustawa o bibliotekach2012-07-26 09:58 272 KB 
dokument Statut M-PBP2012-07-26 10:02 102.62 KB 
dokument Porozumienie2012-07-26 10:29 1267.01 KB 

Ilość odsłon: 1577
Dokument wytworzył(a): Dorota Abramczyk
Wprowadził(a): Dorota Abramczyk
Data publikacji: 2012-01-11 12:23
Ostatnia zmiana: 2012-07-26 12:20
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wpisu

Rejestr zmian - (6)
Data: 2012-07-26 12:20Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Aktualizacja wpisu
Data: 2012-07-26 10:29Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Aktualizacja wpisu
Data: 2012-07-26 10:02Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Aktualizacja wpisu
Data: 2012-07-26 09:58Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Aktualizacja wpisu
Data: 2012-07-26 09:52Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Aktualizacja wipsu
Data: 2012-07-26 09:45Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Uzupełnienie wpisu
Data: 2012-01-11 12:23Wprowadził(a): Dorota AbramczykOpis zmian: Przeniesienie informacji ze strony archiwalnej BIP.
separator